Get certified - Transform your world of work today

Close

Certified ScrumMaster®

3/11/2013 12:00:00 AM agile42 Filmby Aarhus, Mødelokale 4 Filmbyen 23 Aarhus 8000 Denmark 56.150657 10.21329 DKK 11500 plus moms

Organization

agile42

 • Course

  Date: 11-12 March, 2013
  Location: Aarhus, Denmark

  Regular Price: DKK 11500 plus moms

  På dette kursus læres alt det essentielle der skal til for at fungere som ScrumMaster for ét eller flere udviklingsteams og dermed have den fornødne baggrund for at starte din rejse mod øget produktivitet, hurtigere ROI, og levere forøget værdi til dine kunder gennem Scrum.

  Scrum er den hurtigst voksende tilgang til adræt projektledelse og gennem dette kursus lærer du som deltager at anvende rammerne for Scrum, hvordan Scrum kan etableres i dine projekter og hvordan du navigerer rundt i forbindelse med den kulturelle forandring der er nødvendig for at indføre Scrum. Ved udgangen af dette 2-dages kursus, vil du være berettiget til medlemskab af Scrum Alliance™ og du får muligheden for at opnå certificering som ScrumMaster (CSM) ved at gennemføre den efterfølgende evalueringstest.

  Undervisningen gennemføres gennem Training from the Back of the Room principper hvor deltagernes egne erfaringer bringes sammen med de certificerede undervisers dybe viden om emnerne. Læringen kommer i højt grad frem gennem veltilrettelagte øvelser.

  Deltagerne opnår en grundlæggende forståelse for værdier, principper og praksis i Scrum, samt hvorledes man agerer som ScrumMaster for et eller flere selvorganiserende teams og støtter samarbejdet med Product Owner og den øvrige organisation. Netop selvorganiserende teams er en af hjørnestenene i Scrum og der lægges derfor gennem hele kurset vægt på at deltagerene får en dyb forståelse for principperne bag at forme teamidenteteten og fremelske high-performance. Der lægges ligeledes vægt på at undervisningen relateres til deltagernes anvendelse af agile principper i egen organisation.

   

  All CSM courses are taught by Trainers approved by the Scrum Alliance. Taking a CSM course, passing the CSM test, and accepting the license agreement designates you as a Certified ScrumMaster, which indicates that you have been introduced to and understand the basic concepts you need to perform as a ScrumMaster or team member on a Scrum team. This course also satisfies two elements of the CSD track: Scrum Introduction and Elective.

 • Details

  Date: 11-12 March, 2013
  Location: Aarhus, Denmark

  Venue:
  Filmby Aarhus,
  Mødelokale 4
  Filmbyen 23
  Aarhus, 8000 Denmark
  http://www.filmbyaarhus.dk/Mødelokale-4-370.aspx

  Get Directions

  Regular Price: DKK 11500 plus moms

  Notes

  Antallet af deltagere er cirka 12 personer. Vores erfaring siger os at denne holdstørrelse, i kombination med vores unikke undervisningsmetoder, skaber det bedste mulige grundlag for den enkelte deltagers læring. Der er rum for at vi imødekommer den enkeltes behov og udfordringer med Scrum samtidigt med at holdets læring som helhed tilgodeses. 

  Holdstørrelsen skaber også gode muligheder for at man kan drage udbytte af deltagernes egne erfaringer og skabe fremadrettede relationer.

  Indeholdt i prisen er:

  • 2 dages kursus
  • Online adgang til certificeret træner før, under og efter kurset
  • Kursusmateriale inkl. slides, noter og øvelser
  • Bogen: "Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process" af Kenny Rubin
  • Et sæt Planning Poker kort
  • Afgift for evalueringstest til Scrum Alliance
  • Første to års medlemsskab af Scrum Alliance
  • Forplejning

  Det forventes at deltagerne som minimum har en grundlæggende forståelse for Scrum svarende til den viden de får ved gennemlæsning af Scrum-beskrivelsen fra Agile Atlas.

  Kurset udbydes gennem et samarbejde mellem agile42 og Mentorix.

 • Agenda

  Følgende emner vil blive dækket gennem kurset:

  • Værdier og principper i agile metoder
  • Scrum som en empirisk metode
  • Et dybt inblik i Scrums roller og hvorledes man som ScrumMaster bedst støtter de disse roller
  • Scrums aktiviteter og artefakter
  • ScrumMasteren som facilitator og coach for teamet og Product Owner
  • Teamdynamikker og hvorledes ScrumMaster tager del i at modne teamet mod high-performance
  • Hvorledes man træffer koncensusbeslutninger i teams
  • Hvad er god praksis omkring afholdelse af Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review og Sprint Retrospective
  • Product Owners anvendelse af Product Vision og Product Backlog som drivers for projektet - herunder Backlog Refinement
  • Beskrivelse af krav i Scrum: Backlog Items, User Stories og hvorledes vi håndterer såvel funktionelle som ikke-funktionelle krav.
  • Accept-kriterier og Definition-of-Done
  • Estimeringsprincipper: Relativ estimering og Planning Poker
  • Planlægning og raportering af fremdrift i Scrum - Hvad gør man og hvad bør man ikke gøre
  • Hvordan kommer vi i gang med at anvende Scrum og hvorledes skaleres Scrum i vores virksomhed?
  • Accellereret læring af Scrum gennem vores Scrum LEGO City spil
 • Who Should Attend

  Hvorfor skal jeg deltage i netop dette kursus?

  At være ScrumMaster for et eller flere teams er en balanceret rolle som kræver stor bevågenhed og refleksionsevne: Man skal på den ene side stå på mål for at reglerne og principperne i Scrum følges og på den anden side også skabe et rum for at teamets kreativitet og egen ansvarsfølelse blomstre. Man skal altså udvikle et knivskarpt øje for hvornår man instruerer teamet og hvornår man coacher teamet. 

  Dette er essentielt for ScrumMasterens rolle som facilitator og én af grundene til at netop dette kursus er interessant for dig: Gennem hele kurset lægger vi vægt på at du grundlæggende lære Scrum, men vi bringer også elementer fra vores team-coaching kursus ind, så du får en dybere forståelse for teamdynamikker og hvorledes du bedst støtter det enkelte team i en given situation og dermed hjælper dem fremad mod at blive et high-performance team. Til dette får du på kurset en række værktøjer som du straks kan gå hjem og bringe i anvendelse.

  Hvad er fordelene for min virksomhed?

  Forskellen mellem succes og fiasko med Scrum ligger i at man bringer sin virksomheds anvendelse af Scrum videre end blot at have implementeret det rent mekaniske. Det sker bl.a. gennem at ScrumMaster forstår sin rolle som facilitator for teamet, at princippet om servant-leadership efterleves i det daglige og at ledelsestilgangen tilpasses så den understøtter dannelsen af selvorganiserende og tværfaglige teams.

  Vi lægger i dette kursus stor vægt på at disse emner adresseres i tilknytning til at essentiel Scrum også læres. Dette sker bl.a. ved at bringe viden fra underviserens uddannelse og erfaringer som professionel team-coach ind i undervisningen, og gennem deltagelse i dette kursus, vil dine medarbejdere være godt klædt på til at bringe jeres anvendelse af Scrum til nye højder.

  Hvad får jeg ud af det?

  Hvad end din traditionelle projektrolle har været projektleder, teamleder, teammedlem eller linjeleder, vil du gennem dette kursus lære Scrum at kende, få en forståelse for teamdynamikker og få kendskab til typiske successcenarier og faldgrupper med Scrum. Vi lægger stor vægt på at der skabes en god ramme for din læring på kurset og efterfølgende videre udvikling. Dette sker i højt grad gennem undervisningens vekslen mellem teori og praksis.

   

 

Newsletter Sign-Up

Subscribe