Get certified - Transform your world of work today

Close

Carl Strömhielm

  

System Developer, Know IT

Location: Gothenburg, Sweden


Certifications

Certified ScrumMaster

Credentials


Groups I belong to

Sweden

Biography

I am an ambitious, goal oriented and self-dependent consultant with five years experience as a developer of tailor made systems in agile Java and OpenSource projects. As an IT-professional my goal is to continuously attain better proficiency in Web related system development and suitable OpenSource Frameworks and utilities. At the same time I am always on the lookout for possibilities to put agile practices into play and I want to coach development teams as a Scrum Master.

Work experience

Know IT, System Developer
March 2010 - Present, Gothenburg, Sweden
Systemutvecklare med specialistkompetens inom Java och Open Source med fokus på utveckling av Webapplikationer och ganska nyligen även Android-appar i kombination med affärslogik i back end på servernivå. Jag har fått möjlighet att återigen arbeta som konsult men med än större ansvar att leverera i projekten. Processmässigt har jag fortsatt fått möjligheten att arbeta agilt i SCRUM vilket passar mig väl då jag tycker det ger bäst team work i den typ av projekt jag fått arbeta i.

House of Ports, System Developer
June 2009 - March 2010, Gothenburg, Sweden
Jag var del i en intern utvecklingsavdelning där både utvecklare och driftsspecialister arbetade i en miljö som krävde en kombination av nyutveckling och nytänk såväl om pågående underhållsarbete och ärendehantering. Det rådde ett nära samarbete mellan it och användare vilket bidrar till en intressant och lärorik arbetsmiljö.

Acando, System Developer
August 2006 - June 2009, Gothenburg, Sweden
Jag arbetade i flera typer av projekt, av varierande längd, storlek och komplexitet under de år som anställd hos min Acando. Under tiden växte jag in rollen som konsult, dels på ett rent tekniskt plan vad gäller programmering och kringstrukturer men även på ett mjukare plan som berör social professionalism och kompetens.

 

Newsletter Sign-Up

Subscribe