Certified ScrumMaster®

ScrumMaster certificering, 9. - 11. september 2013 (3 dage), København

Organization

agile42

 • Course

  Date: 9-11 September, 2013
  Location: København, Denmark

  Regular Price: DKK 11500 plus moms

  At være ScrumMaster for et eller flere teams er en balanceret rolle, som kræver stor bevågenhed og refleksionsevne. Man skal på den ene side stå på mål for at reglerne og principperne i Scrum følges og på den anden side også skabe et rum for, at teamets kreativitet og egen ansvarsfølelse blomstre! Man skal altså udvikle et knivskarpt øje for, hvornår man instruerer teamet, og hvornår man coacher teamet.

  Dette er essentielt for ScrumMasterens rolle som facilitator og én af grundene til, at netop dette kursus er interessant for dig. Gennem hele kurset lægger vi vægt på at du grundlæggende lærer Scrum, men vi bringer også elementer fra vores team-coaching kursus ind, så du får en dybere forståelse for teamdynamikker, og hvorledes du bedst støtter det enkelte team i en given situation og dermed hjælper dem fremad mod at blive et high-performance team. Til dette får du på kurset en række værktøjer, som du straks kan gå hjem og bringe i anvendelse. Der er mange spændende ting at lære, når det handler om Scrum. Derfor har vi valgt at udvide det obligatoriske format på to dage med en ekstra dag, således at vi har tid til at fordybe os.

  Scrum er den hurtigst voksende tilgang til adræt projektledelse. Gennem dette kursus lærer du at anvende rammerne for Scrum, hvordan Scrum kan etableres i dine projekter, og hvordan du navigerer rundt i forbindelse med den kulturelle forandring, der er nødvendig for at indføre Scrum. Ved udgangen af dette 3-dages kursus vil du være berettiget til medlemskab af Scrum Alliance™, og du får muligheden for at opnå certificering som ScrumMaster (CSM) ved at gennemføre den efterfølgende test.

   

   

  All CSM courses are taught by Certified Scrum Trainers. Taking a CSM course, passing the CSM test, and accepting the license agreement designates you as a Certified ScrumMaster, which indicates that you have been introduced to and understand the basic concepts you need to perform as a ScrumMaster or team member on a Scrum team. This course also satisfies two elements of the CSD track: Scrum Introduction and Elective.

 • Details

  Date: 9-11 September, 2013
  Location: København, Denmark

  Venue:
  agile42
  Arne Jacobsens Allé 7
  København, 2300 Denmark
  https://plus.google.com/101959476725217253011/about?gl=dk&hl=da

  Get Directions

  Regular Price: DKK 11500 plus moms

  Notes

  Om undervisningen

  Undervisningen gennemføres gennem Training from the Back of the Room principper, hvor deltagernes egne erfaringer bringes sammen med den certificerede underviser’s dybe viden om emnerne. Læringen kommer i høj grad frem gennem veltilrettelagte øvelser.

  Deltagerne opnår en grundlæggende forståelse for værdier, principper og praksis i Scrum, samt hvorledes man agerer som ScrumMaster for et eller flere selvorganiserende teams, samtidigt med at man støtter samarbejdet med Product Owner og den øvrige organisation. Netop selvorganiserende teams er en af hjørnestenene i Scrum, og der lægges derfor gennem hele kurset vægt på, at deltagerene får en dyb forståelse for principperne bag at forme teamidentiteten og fremelske høj effektivitet. Der lægges ligeledes vægt på, at undervisningen relateres til deltagernes anvendelse af agile principper i egen organisation.

  Antallet af deltagere på kurset er cirka 12 personer. Vores erfaring siger os at denne holdstørrelse, i kombination med vores unikke undervisningsmetoder, skaber det bedste mulige grundlag for den enkelte deltagers læring. Der er rum for, at vi imødekommer den enkeltes behov og udfordringer med Scrum samtidigt med at holdets læring som helhed tilgodeses. 

  Holdstørrelsen skaber også gode muligheder for, at man kan drage udbytte af deltagernes egne erfaringer og skabe fremadrettede relationer.

  Indeholdt i prisen er:

  • 3 dages kursus
  • Kursusmateriale inkl. slides, noter og øvelser
  • Bogen: "Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process" af Kenny Rubin i paperback eller Kindle-version
  • Adgang til alumne-gruppe med mulighed for networking, sparring og ekspertråd fra underviser
  • Et sæt Planning Poker kort
  • Afgift for evalueringstest til Scrum Alliance
  • Første to års medlemsskab af Scrum Alliance
  • Forplejning

  Det forventes at deltagerne som minimum har en grundlæggende forståelse for Scrum, svarende til den viden de får ved gennemlæsning af Scrum-beskrivelsen fra Agile Atlas.

  Om underviseren

  Kurset undervises af Bent Myllerup, der er Certified Scrum Trainer ved Scrum Alliance. Bent var ligeledes den første europæiske Certified Scrum Coach, og han er fortsat den eneste dansker med denne anerkendte certificering. Der er cirka 20 personer på verdensplan, som har denne kombination af de to højeste Scrum certificeringer. Bent er også uddannet Systemisk Coach.

  Der er et gammelt ordsprog, som siger at “Den der kan, han gør - den der ikke kan, han underviser”. Bent mestrer både det at kunne og det at undervise til fulde. I sit arbejde som coach og trainer ved agile42 lægger Bent stor vægt på at have en sund balance mellem det at gøre og det at undervise, hvilket giver kursusdeltagerne unikke muligheder for læring. 

  Bent har i fire år arbejdet som Scrum Product Owner i et miljø med en kombination af software, elektronik og mekanik udvikling. Forud for dette har han praktiseret ScrumMaster som sin primære rolle.

  Lokation

  Kurset afholdes på vores adresse i Ørestaden. Der er gode parkeringsmuligheder i det nærliggende storcenter, Fields, samt gode offentlige transportmuligheder med bus, Metro og Kastrup lufthavn. Hvis du har brug for overnatning, er der også en række hoteller i nærområdet.

   

   

 • Agenda

  Følgende emner vil blive dækket gennem kurset:

  • Værdier og principper i agile metoder
  • Scrum som en empirisk metode
  • Et dybt indblik i Scrums roller og hvorledes man som ScrumMaster bedst støtter disse roller
  • Scrums aktiviteter og artefakter
  • ScrumMasteren som facilitator og coach for teamet og Product Owner
  • Teamdynamikker og hvorledes ScrumMaster tager del i at modne teamet mod high-performance
  • Hvorledes man træffer konsensusbeslutninger i teams
  • Hvad er god praksis omkring afholdelse af Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review og Sprint Retrospective 
  • Product Owners anvendelse af Product Vision og Product Backlog som drivers for projektet - herunder Backlog Refinement
  • Beskrivelse af krav i Scrum: Backlog Items, User Stories og hvorledes vi håndterer såvel funktionelle som ikke- funktionelle krav.
  • Accept-kriterier og Definition-of-Done
  • Estimeringsprincipper: Relativ estimering og Planning Poker
  • Planlægning og rapportering af fremdrift i Scrum - Hvad gør man og hvad bør man ikke gøre
  • Hvordan kommer vi i gang med at anvende Scrum og hvorledes skaleres Scrum i vores virksomhed?
  • Accellereret læring af Scrum gennem vores Scrum LEGO City spil

   

 • Who Should Attend

  Hvad er fordelene for min virksomhed?

  Forskellen mellem succes og fiasko med Scrum ligger i, at man bringer sin virksomheds anvendelse af Scrum videre end blot at have implementeret det rent mekaniske. Det sker bl.a. gennem, at ScrumMaster forstår sin rolle som facilitator for teamet, at princippet om servant-leadership efterleves i det daglige, og at ledelsestilgangen tilpasses, så den understøtter dannelsen af selvorganiserende og tværfaglige teams.

  Vi lægger i dette kursus stor vægt på, at disse emner adresseres i tilknytning til at essentiel Scrum også læres. Dette sker bl.a. ved at bringe viden fra underviserens uddannelse og erfaringer som professionel team-coach ind i undervisningen, og gennem deltagelse i dette kursus vil dine medarbejdere være godt klædt på til at bringe jeres anvendelse af Scrum til nye højder.

  Hvad får jeg ud af det?

  Hvad end din traditionelle projektrolle har været projektleder, teamleder, teammedlem eller linjeleder, vil du gennem dette kursus lære Scrum at kende, få en forståelse for teamdynamikker og få kendskab til typiske successcenarier og faldgruber med Scrum. Vi lægger stor vægt på, at der skabes en god ramme for din læring på kurset og efterfølgende videre udvikling. Dette sker i højt grad gennem undervisningens vekslen mellem teori og praksis.